Organisatie CAN

Het CAN heeft de juridische status van een vereniging met rechtspersoonlijkheid. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. 

 Het bestuur bestaat uit:

  • August de Loor, voorzitter

  • Eelkje Oldenburger, penningmeester 

  • drs. Iris Freie, secretaris

  • Joost Heeroma, PhD, bestuurslid   

  • Guy Boels, bestuurslid 

  • drs. Annemieke Hollander, bestuurslid

  • Dennis de Jongh, bestuurslid

  • Tecla van Akkeren, bestuurslid

ALV

Het CAN houdt minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle leden uitgenodigd worden. Tijdens de ALV worden belangrijke zaken besproken die te maken hebben met de vereniging. Tevens worden relevante ontwikkelingen in de branche aan de orde gesteld. Een belangrijke functie van de ALV is dat de leden hun lidmaatschap daadwerkelijk kunnen verwezenlijken, o.a. door mee te praten en mee te beslissen over het beleid van het CAN.