Verplichtingen

Verplichtingen

Alle leden die aangesloten zijn bij het CAN dienen zich, in het kader van zelfregulering, te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Beëindiging

Een lid van het CAN kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen, maar dient wel de contributie van het jaar waarin opgezegd wordt, te voldoen.

Indien een lid zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement en/of statuten, kan het CAN het lidmaatschap eenzijdig opzeggen.

Aanmelden

Het aanmelden kan via het aanmeldformulier

nl_NLNederlands