Schrijvers archief cannabinoidenadviesbureau

doorcannabinoidenadviesbureau

Novel Food Dossier

Aan de leden van het CAN

Bij deze kan ik jullie berichten dat zowel de oproep uit de Algemene Ledenvergadering van het CAN van twee weken geleden als die van bevriende organisaties om werk te maken van het Novel Food dossier door het bestuur met voortvarendheid is opgepakt. Zonder in details te treden  is er in zeer korte tijd een veelheid aan informatie verzameld, overleg gepleegd met uiteenlopende deskundigen en zijn strategieën van aanpak met bevriende organisaties besproken en op elkaar afgestemd hoe het Novel Food dossier afgestemd/omgebogen kan worden op een toekomstbestendig beleid aangaande Cannabinoiden.

En als dan per omgaande een overleg is geregeld met beide betrokken Ministeries van dit dossier kan ik niet anders zeggen dat we aardig “op koers liggen”. Aanstaand maandag vindt het eerste overleg plaats en kunnen jullie erop rekenen daar zo snel mogelijk over voorgelicht te worden van wat de resultaten zijn

 

Met vriendelijke groet!

August de Loor

doorcannabinoidenadviesbureau

CBD in Cosmetica

De Cosmeticaverordening (EU/1223/2009) is EU-regelgeving en deze wet wordt letterlijk in elk EU-land geïmplementeerd.

In deze verordening zijn verschillende annexen opgenomen. In de annexen staan bijvoorbeeld de toegestane kleurstoffen (annex IV) en conserveringsmiddelen (annex V), maar ook de stoffen die verboden zijn om in cosmetica te gebruiken (annex II).

CBD-olie is een cannabisextract, net zoals de pasta waar de olie van wordt gemaakt.

Cosmetica mogen geen cannabisextracten bevatten. Cannabisextract valt in de Cosmeticaverordening onder Annex II van verboden stoffen, regel 306:

“All substances listed in Tables I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs signed in New York on 30 March 1961”.

Cosing is een database van INCI namen van cosmetische ingrediënten die door de Europese Commissie wordt beheerd. Deze database heeft geen wettelijke grondslag, maar zou wel een afspiegeling van de wet moeten zijn. Als je cannabis extract in deze database opzoekt, dan vindt je het volgende:

Cosmetic Restriction II/306 – Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in New York on 30 March 1961 

Conclusie

Bij cosmetica is het dus juist van belang om zuivere cannabidiol (CBD) te gebruiken! Dat is voor cosmetische toepassingen ook prettiger aangezien je dan geen gekleurd en sterk geurend ingrediënt (zoals CBD-olie) hoeft te verwerken, plus je hebt dan geen zorgen over THC-gehaltes, die ook in cosmetica niet boven 0,05% uit mogen komen (voor de Nederlandse markt)!

NB: zuivere cannabidiol (CBD) mag niet in voeding of voedingssupplementen worden verwerkt, omdat deze stof onder de Novel Food regelgeving valt.

doorcannabinoidenadviesbureau

Reactie CAN bij publicatie Hazekamp, 2017 – Grote variatie in samenstelling cannabisolie noopt tot regels

21 nov 2017

Het CAN onderschrijft het belang van het ontwikkelen van eenduidige wetgeving en kwaliteitsstandaarden voor CBD-producten. Helaas hebben de onderzoekers in de presentatie van de resultaten de herkomst van de monsters niet aangeduid en is niet duidelijk omschreven wat met ‘commercieel verkregen’ wordt bedoeld.

Cannabisolie, oftewel wietolie, is niet hetzelfde als CBD-olie:

  • Cannabisolie kan uit elke willekeurige cannabisplant zijn geproduceerd en kan veel THC bevatten, wat tot bijwerkingen kan leiden zoals: duizeligheid, hartkloppingen, verwardheid, misselijkheid, onrust, veranderingen in bewustzijn, etc.
  • CBD-olie wordt van de toppen van vezelhennep gemaakt. Het uiteindelijke product mag niet meer dan 0,05% THC bevatten. Deze zeer lage concentratie heeft in combinatie met CBD geen psychoactief effect.

Wij raden consumenten af om zelfgemaakte cannabisolie aan te schaffen die bijvoorbeeld via Facebook wordt aangeboden.

Het CAN wil ervoor zorgen dat de consument CBD-producten kan kopen, waarvan hij/zij eropaan kan, dat wat op het etiket staat ook daadwerkelijk in het product zit en dat het product aan alle eisen van de wet en regelgeving voldoet. In dit kader heeft het CAN voor CBD-olie een monografie ontwikkeld waarin eisen zijn opgenomen voor o.a.:

  • Herkomst bronmateriaal
  • Etiketteringsvoorschriften
  • Gehalte CBD en THC
  • Verontreinigingen (o.a. zware metalen, pesticiden, PAKs, dioxines)

Het CAN zet zich momenteel in om deze standaard door de overheid te laten onderschrijven.

Wij roepen producenten en importeurs van CBD-olie op zich aan te sluiten bij het CAN en zich aan onze kwaliteitsstandaard te houden.

 

Download artikel:

Hazekamp, 2017 – Grote variatie in samenstelling cannabisolie noopt tot regels

nl_NLNederlands