Overleg

Belangenvereniging CAN heeft regelmatig overleg met de volgende instanties om haar doelstellingen te bespreken:

  • VWS
  • NVWA
  • IGJ (IGZ)
  • Gemeente Amsterdam
  • Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) – UMC Utrecht
  • EIHA (European Industrial Hemp Association)
  • NPN (Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland)